POMOC SZPITALOWI W MIASTKU

„Sercem za serce” to hasło obywatelskiej inicjatywy Społecznego Komitetu Pomocy Szpitalowi w Miastku, z inicjatywy Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, której celem będzie zbiórka finansowo-rzeczowa. Chodzi tu przede wszystkim o doraźną pomoc związaną z epidemią koronawirusa, a więc o fundusze na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników szpitala, którzy mogą się zetknąć z wirusem. Lokalni artyści zaprezentują na internetowych portalach społecznościowych utwory w podziękowaniu za pełną poświęcenia pracę całemu personelowi medycznemu oraz wszystkim służbom zabezpieczającym nas przed skutkami pandemii koronawirusa. Planowane są też aukcje prac plastycznych i pośrednictwo sprzedaży rzeczy.

Chcemy również, aby nasza solidarność w tym trudnym okresie była darem na otwarcie ludzkich serc finansowo wspomagającym działalność instytucji ratującej ludzkie życie. Jako mieszkańcy naszych małych ojczyzn i potencjalni pacjenci jesteśmy również odpowiedzialni za swoją przyszłość, swoich dzieci, wnuków czy rodziców. Stąd apel do wszystkich osób dobrej woli o wsparcie akcji. Pomagając szpitalowi, pomagamy sobie wzajemnie. Bądźmy razem w tych trudnych chwilach.

W imieniu Społecznego Komitetu Pomocy Szpitalowi
Aleksander Szopa

Wpłat można dokonywać na konto:
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze-Społeczny Komitet Pomocy Szpitalowi w Banku Spółdzielczym:
Nr: 20 9321 0001 0042 2091 2000 0030.
Tytułem ,,Sercem za serce”