SPOTKANIA ZE SŁOWEM BOŻYM „Lectio Divina”

Wspólnota nie jest stała liczbowo, ponieważ propozycja jest skierowana do wszystkich chętnych, którzy mogą się włączyć w tę formację do modlitwy Słowem Bożym w każdym momencie.

Polega ona na cotygodniowych (w poniedziałki po Mszy św. wieczornej) spotkaniach w salce, gdzie moderator – ks. Dariusz rozważa Ewangelię na najbliższą niedzielę dokonując jednocześnie wprowadzeń do poszczególnych części modlitewnych „lectio divina” (lectio, meditatio, oratio, contemplatio). Po tej części formacyjnej, uczestnicy udają się do kościoła na modlitwę Słowem Bożym (w ciszy) podczas adoracji Pana Jezusa.

Rozważanie Ewangelii na najbliższą niedzielę daje możliwość spontanicznego uczestniczenia w spotkaniach, gdyż nie ma continuum czytania całości Pisma świętego.

ZAPRASZAMY!