Wspólnota Domowych Kręgów Biblijnych „Św. Paweł”

Grupę tworzy 15 osób. Moderatorem jest ks. Dariusz. Liderką jest Pani Henryka Kumpin. Kręgi Biblijne mają za cel codzienną lekturę i rozważanie Słowa Bożego w domach, szczególnie w rodzinach i małżeństwach. Formacyjnymi spotkaniami są tzw. Święta Domowych Kręgów Biblijnych. Wówczas Kręgi spotykają się w salce parafialnej (przeważnie w piątki), wcześniej uczestnicząc we Mszy świętej. Spotkanie rozpoczyna się spontaniczną modlitwą przyzywającą Ducha Świętego, następnie jest modlitwa biblijna, wybrany psalm (modlitwa tzw. „echem”), oraz lektura jednego rozdziału Nowego Testamentu (aktualnie są to Dzieje Apostolskie), po której jest tzw. „nauczanie” prowadzone przez Moderatora.
Po zakończeniu tej części dla chętnych jest jeszcze możliwość wspólnego pobycia i rozmowy ze sobą przy herbacie.

Co jakiś czas na zaproszenie DKB przyjeżdża do parafii Ks. Kan Jan Kruczyński – kapłan Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i założyciel tej wspólnoty. Wówczas przewodniczy on nabożeństwu z modlitwami o uzdrowienie.