Informacje organizacyjne dla kandydatów

Zanim skorzystasz z poniższych informacji, najpierw gorąco polecamy zapoznanie się z podstawową i ważną Refleksją na temat sakramentu bierzmowania

Według norm obowiązujących w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przygotowanie do tego sakramentu rozpoczyna się w siódmej klasie szkoły podstawowej i trwa do końca klasy pierwszej ponadgimnazjalnej (trzy lata).

To na katolickich rodzicach spoczywa odpowiedzialność, za wychowanie religijne swoich dzieci. W związku z tym, w klasie siódmej szkoły podstawowej, wraz ze swoim dzieckiem przychodzą do kancelarii parafialnej w celu zgłoszenia go jako kandydata do bierzmowania. Przynoszą ze sobą wypełnioną  deklarację rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania -> do pobrania KLIKNIJ TUTAJ 

Czyniąc to wyrażają gotowość współdziałania z duszpasterzami w jego odpowiednim przygotowaniu.

Szczegółowych informacji odnośnie terminów i trybu zgłaszania kandydatury do bierzmowania udzielamy w Ogłoszeniach parafialnych.

SPOTKANIA

W sprawach bierzmowania zgłaszamy się do Wikariusza – Ks. Dariusza Turowskiego  odpowiedzialnego za przygotowania.

Przypominamy, że przygotowanie do bierzmowania powinno odbywać się w parafii miejsca zamieszkania.

Formacja przed przyjęciem sakramentu bierzmowania polega na cyklicznych spotkaniach w ramach katechezy parafialnej w grupie większej lub mniejszej (kilkunastoosobowej) pod opieką animatora.


TERMINY SPOTKAŃ Z KANDYDATAMI:

GRUPA  A: KANDYDACI DO BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 (KLASY PIERWSZE PONADPODSTAWOWE):

GRUPA MARTYNY

 • ŚRODA (25.10.2023)  o godz. 18.20 – SALKA KATECHETYCZNA
 • CZWARTEK (9.11.2023)  o godz. 16.20 – SALKA KATECHETYCZNA
 • ZE WSPÓLNOTĄ ŻYWEGO RÓŻAŃCA: 16.03.2024, g. 18.00, SALKA
 • ZE WSPÓLNOTĄ GALILEA: 2.03.2024, g. 12.30, SALKA

GRUPA ANASTAZJI:

 • SOBOTA (28.10.2023)  o godz. 17.00 – SALKA KATECHETYCZNA
 • ŚRODA (8.11.2023)  o godz. 18.30 – SALKA KATECHETYCZNA
 • ZE WSPÓLNOTĄ ŻYWEGO RÓŻAŃCA: 24.02.2024, g. 18.00,  SALKA
 • ZE WSPÓLNOTĄ GALILEA: 2.03.2024, g. 11.00,  SALKA

GRUPA TOMASZA:

 • ŚRODA (25.10.2023)  o godz. 16.30 – SALKA KATECHETYCZNA
 • ŚRODA (8.11.2023)  o godz. 16.30 – SALKA KATECHETYCZNA
 • ZE WSPÓLNOTĄ ŻYWEGO RÓŻAŃCA: 2.03.2024, g. 18.00,  SALKA
 • ZE WSPÓLNOTĄ GALILEA: 24.02.2024, g. 12.30,  SALKA

GRUPA MICHAŁA: 

 • SOBOTA (28.10.2023)  o godz. 17.00 – SALKA KATECHETYCZNA
 • SOBOTA (11.11.2023)  o godz. 16.30 – SALKA KATECHETYCZNA
 • ZE WSPÓLNOTĄ ŻYWEGO RÓŻAŃCA: 9.03.2024, g. 18.00,  SALKA
 • ZE WSPÓLNOTĄ GALILEA: 24.02.2024, g. 11.00,  SALKA

GRUPA B  (klasy VIII SP):

 • poniedziałek (24 października 2023)   o godz. 16.30 w salce.

 • poniedziałek (6 listopada 2023)   o godz. 16.30 w salce.

GRUPA C (klasy VII SP oraz starsi, którzy nie przyjęli sakramentu bierzmowania)

Rozpoczęły się zapisy kandydatów do bierzmowania (szczególnie z klas VII SP oraz starszych, którzy pragną przyjąć ten sakrament. Do 22 marca chętni mogą zgłaszać się z wypełnioną deklaracją (niepełnoletni przychodzą z rodzicem) w poniedziałki i środy do kancelarii parafialnej w godz. Od 16.00 do 17.00. Deklarację można pobrać ze strony parafialnej  KLIKNIJ TUTAJ 

CELEBRACJE – GRUPY A, B, C  biorą obowiązkowy udział w celebracjach:  

I etap formacji: Wierzę w Jezusa Chrystusa – drugie półrocze VII klasy

1. Pragnę kochać i być kochany.
2. Jezus mnie kocha i z miłości oddaje swoje życie.
3. Jezus zmartwychwstaje dla mnie.
4. Jezus wskazuje mi drogę do prawdziwego szczęścia.
5. Ufam Bogu i w Nim odnajduję szczęście.

Celebracja: Jezus moim Panem i Zbawicielem.
Dzieło apostolskie: Porozmawiać o Jezusie z rówieśnikami

II etap formacji: Wierzę w Kościół – pierwsze półrocze VIII klasy

1. Jezus zakłada swój Kościół.
2. Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski.
3. Kościół katolicki moją drogą do zbawienia.
4. Sakrament chrztu wprowadza mnie do Kościoła.
5. Moje miejsce w Kościele.
6. Sakramenty w służbie Kościoła-wspólnoty:
a) powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
b) miłość – małżeństwo – rodzina. Kościół domowy.

Celebracja: Moje miejsce we wspólnocie Kościoła.
Dzieło apostolskie: Uczestniczyć w wydarzeniu prowadzonym przez jedną ze wspólnot działających w parafii.

III etap formacji: Chcę się nawrócić – drugie półrocze VIII klasy

1. Grzech odrzuceniem miłości.
2. Grzech mnie niszczy i zabija.
3. Pan Bóg jest miłosierny.
4. Przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania.
5. Walka ze złem moim zadaniem na całe życie.

Celebracja (nabożeństwo pokutne): Wracam do Ojca.
Dzieło apostolskie: Pomóc w pojednaniu skonfliktowanych ze sobą osób.

IV etap formacji: Chcę żyć Eucharystią – pierwsze półrocze I klasy ponadpodstawowej 

1. Eucharystia prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa.
2. Eucharystia moim pokarmem.
3. Uczestniczę w liturgii Słowa.
4. Uczestniczę w liturgii eucharystycznej.
5. Eucharystia zobowiązuje mnie do miłości.

Celebracja (Eucharystia): Pokarm mojego życia.
Dzieło apostolskie: Włączyć się aktywnie w udział we Mszy świętej.

V etap formacji: Jestem gotowy – drugie półrocze I klasy ponadpodstawowej

1. Ustanowienie i znaczenie sakramentu bierzmowania.
2. Chcę otrzymać Ducha Świętego i Jego dary.
3. Liturgia sakramentu bierzmowania.
4. Sakrament bierzmowania zobowiązuje mnie do świadectwa.
5. Przygotowanie duchowe do sakramentu bierzmowania.

Celebracja: Duchu Święty, przyjdź!
Dzieło apostolskie: Podjęcie osobistego postanowienia związanego z przyjęciem bierzmowania

Dla osób starszych, już pracujących, którzy w odpowiednim czasie nie przygotowali się do bierzmowania i nie przyjęli tego sakramentu, przewidziany jest osobny tryb przygotowania do przyjęcia bierzmowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.

 

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

   1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
   2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
   3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów.
   4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
   5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole, ale przewidziany jest także egzamin z wiedzy religijnej.
   6. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz/ dwa razy w miesiącu w kościele. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych, na spotkaniach. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.
   7. Dla wszystkich kandydatów, zorganizowane będą rekolekcje ewangelizacyjne. Uczestnictwo w tych rekolekcjach jest obowiązkowe. Ponadto w ciągu całego przygotowania każdy kandydat jest zobowiązany do uczestnictwa w Spotkaniu Młodzieży w Skrzatuszu (wrzesień).
   8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.