Informacje organizacyjne przy zgłaszaniu chrztu

Gorąco polecamy najpierw zapoznanie się z Refleksją na temat chrztu, by móc świadomie przygotować się na ten moment. Następnie można skorzystać z poniższych informacji.

POTRZEBNE INFORMACJE

Terminy chrztów: w naszej parafii chrzest udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca. Jeśli z ważnych powodów chrzest ma się odbyć poza wskazanym terminem, prosimy uzgodnić inny termin z Księdzem Proboszczem.

Nauki przed chrztem przed chrztem odbywają się piątek przed planowanym chrztem o godz.19.00

Do kancelarii parafialnej należy przygotować:

–  akt urodzenia dziecka z USC

– podać dane osobowe i adresowe rodziców chrzestnych (chrzestni spoza naszej parafii muszą mieć zaświadczenia ze swoich parafii *, że mogą być dopuszczeni do godności chrzestnych)

* przypominamy, że o przynależności wiernego do parafii decyduje miejsce jego faktycznego zamieszkania (przebywania), a nie zameldowania

– fotografowanie lub filmowanie należy uzgodnić z kapłanem