TYDZIEŃ BIBLIJNY I NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Bracia i siostry,
3 niedziela Wielkanocna (w tym roku wypada 26 kwietnia) jest niedzielą biblijną, która rozpoczyna Tydzień Biblijny – czas mający przypomnieć nam o ogromnej wartości Słowa Bożego, które jest Słowem Życia.

Biorąc pod uwagę, że w tych dniach więcej przebywamy w naszych domach warto zatrzymać się nad lekturą Słowa Bożego.

Zachęcamy by w ramach „Narodowego Czytania Pisma Świętego” przeczytać wskazane fragmentu Ewangelii św. Mateusza:
Mt 7,24-27; 13,36-43; 16,24-27; 20,17-19 i 28,16-20)