WIELKI CZWARTEK, PAMIĄTKA OSTATNIEJ WIECZERZY

W Wielki Czwartek Kościół gromadzi się na Mszę Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z Apostołami. Wspominamy ustanowienie Eucharystii, której tak bardzo nam w pandemii brakuje. Jezus ustanowił również kapłaństwo i zostawił nam w geście obmycia nóg przykazanie braterskiej miłości.

Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy w domu, która nie musi się ograniczać tylko do czasu transmisji Mszy Wieczerzy Pańskiej. I Wy możecie dzisiaj w waszych domach, przez proste gesty naśladować Jezusa. Jest na to dwojaki sposób. Po pierwsze można przygotować rodzinną wieczerzę, odmienną od tej w dzień powszedni. Po drugie w ramach modlitwy wieczornej  można odbyć wspólne czuwanie i trwanie z Jezusem konającym w Ogrójcu według przygotowane na ten dzień Rytuału rodzinnego,

Rytuał w formacie pdf (do otworzenia na komputerze bądź telefonie) można pobrać przez ten link.

Przede wszystkim zachęcamy do udziały w transmisji Mszy Wieczerzy Pańskiej, którą bp. Edward Dajczak odprawi w Seminarium Duchownym o 20.00 (transmisja będzie dostępna na portalu Dobre media)