ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

„Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”

Łącząc się duchowo w dzień Bożego Narodzenia łamiemy się opłatkiem z wszystkimi parafianami i gośćmi składając najlepsze życzenia.

Niech Jezus, którego ofiaruje nam Maryja w te święte dni, w czasie zmagania się z lękiem o przyszłość w dobie różnorakich doświadczeń będzie najpiękniejszym darem otrzymanym od Boga. On jest siłą w słabościach, Nadzieją w trudnościach i Miłością, która wszystko zwycięża.

Niech Was Pan błogosławi i strzeże,
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami,
Niech was obdarzy łaską i pokojem

Z serca życzą
Ks. Jerzy Bąk – proboszcz
Ks. Michał Kudźma – wikariusz