ODNOWIENIE PRZYSIĄG MINISTRANCKICH

Przypadająca w tym roku 21 listopada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to święto patronalne Liturgicznej Służby Ołtarza. W tym roku nie było przyjęcia nowych ministrantów, ale dotychczasowi służący Panu Jezusowi przy ołtarzu odnowili swoje przysięgi podczas Uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.00. Towarzyszyli im siedzący w ławkach Rodzice.

Do tego momentu przygotowywali się podczas specjalnych zbiórek i spotkań formacyjnych. Przez ostatni tydzień odwiedzał ich w domach opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej Parafii – Ks. Dariusz. Po wypowiedzeniu na nowo słów przysięgi, ministranci i lektorzy kładli jej tekst na ołtarzu, symbolicznie wyrażając chęć poświęcenia swojej służby Chrystusowi Królowi. Był to moment niezwykle podniosły i wzruszający.

Są też już chętni chłopcy, którzy wyrazili pragnienie wstąpienia w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza, a także dziewczyny pragnące służyć Panu Jezusowi poprzez śpiew w scholi parafialnej. Czeka ich czas przygotowań, a niedługo publicznie wyrażą w kościele swoją wolę podjęcia okresu kandydatury.


Do czynnej służby liturgicznej powrócą też panowie, którzy już wcześniej byli ministrantami. Spotkanie z nimi jest przewidziane 10 grudnia. Ministrantem bowiem się jest cały czas i nic nie stoi na przeszkodzie, by nawet po dłuższej przerwie ponownie powrócić do służby liturgicznej i stanąć przy ołtarzu. KRÓLUJ NAM CHRYSTE!