PRAGNĄ ZOSTAĆ MINISTRANTAMI


W niedzielę, 19 czerwca, podczas Mszy św. o godz. 10.00 jedno wydarzenie potoczyło się błyskawicznie. Przyjęcie Kuby na kandydata do Liturgicznej Służby Ołtarza było zaplanowane. Ks. Dariusz jednak nie przewidział, że gdy dzieci, kto jeszcze chce być ministrantem – zgłosi się ponadto trzech chłopców. Chwilę później, po wyrażeniu przed zgromadzonym Kościołem woli i chęci zostania ministrantem, Julian (II klasa SP), Szymon (III klasa SP) i Wojtek (III klasa SP), zasiedli w prezbiterium jako kandydaci. Gratulujemy chłopcom i ich Rodzicom!