SPOTKANIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU SYNODALNEGO

Od czasu rozpoczęcia II Synodu naszej diecezji z pewnością  zdążyliśmy się oswoić z pojęciem drogi synodalnej, czyli drogi wspólnej całego Kościoła. W związku z rozpoczęciem XVI Synodu Biskupów całego Kościoła, jeszcze bardziej uświadamiamy sobie, iż nasz synod diecezjalny to dzieło Ducha Świętego, którego tchnienie i myśl daną każdemu katolikowi chce teraz usłyszeć i rozeznać cały Kościół. Między innymi w tym właśnie celu powstały Parafialne Zespoły Synodalne. Synodalny zespół naszej parafii spotkał się po raz kolejny w poniedziałkowy wieczór – 19 października.   

Tym razem chodziło szczególnie o zobaczenie liturgii celebrowanej w naszej wspólnocie w świetle uchwał i zaleceń przyjętych na Synodzie diecezjalnym. Zostały poruszone m.in.  następujące kwestie: przywrócenie jednej Mszy św. Niedzielnej sprawowanej w uroczysty sposób (tzw. Suma parafialna); uczczenie Najświętszego Sakramentu po zakończeniu Mszy świętej, propozycja wprowadzenia katechez o postawach i gestach w liturgii, powstanie parafialnego zespołu liturgicznego, przywrócenie służby liturgicznej dorosłych mężczyzn. 

Niebawem szczegóły ustaleń będzie można usłyszeć w ogłoszeniach parafialnych, a następnie – ostatecznie będą one wprowadzane w życie.