BIERZMOWANIE A.D. 2022


Sakrament Bierzmowania to Duch Święty, który zstępuje na człowieka, aby umocnił go „do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. Te słowa z prośbą o dar bierzmowania skierowało 13 młodych ludzi z naszej Parafii podczas Mszy świętej we wtorek – 10 maja. Razem z nimi bierzmowani byli młodzi parafianie z Miłocic. Sakramentu udzielił im Ks. Biskup Krzysztof Zadarko.

Tuż przed przyjęciem Bierzmowania młodzi usłyszeli w homilii Księdza Biskupa, że Duch Święty przychodzi do człowieka ze swoimi siedmioma darami, co potwierdzają przywołane przez Celebransa współczesne przykłady osób