PRZYGOTOWANI DO PRZYJĘCIA PANA JEZUSA

Ostatnim punktem przygotowań do I Komunii świętej jest pierwsza Spowiedź. Nasi mali Parafianie przystąpili do Sakramentu Pokuty i Pojednania pierwszy raz w przeddzień I Komunii – 17 maja. Przedtem jednak pod przewodnictwem Ks. Proboszcza, odnowili przyrzeczenia chrzcielne stojąc przy chrzcielnicy, gdzie wielu z nich narodziło się jako dzieci Boże, przyjmując chrzest właśnie z rąk Ks. Proboszcza.