ŚWIĘTUJEMY XXX-LECIE NASZEJ PARAFII

Nasza Parafia jest stosunkowo młoda – ma zaledwie 30 lat. Ale wiele się w niej wydarzyło od momentu powstania. Za całe to dobro, któremu na imię Miłosierdzie Boże, dziękowaliśmy Panu Bogu szczególnie podczas Mszy św. w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, 26 lutego 2023, o godz. 12.00.


Ks. Proboszcz, który przewodniczył liturgii, nawiązywał w kazaniu do historii naszej Parafii, wspominając najważniejsze wydarzenia, ale i także duchowy rozwój tej wspólnoty Kościoła. Jak sam jednak podkreślił, najistotniejszym przesłaniem, które chciał przekazać, jest to, abyśmy trwali w wierze.W procesji z darami przedstawiciele parafian i wspólnot duszpasterskich przynieśli nowe ornaty. Darem dziękczynnym są także poświęcone po Mszy świętej dwa nowe szafowe konfesjonały, które powstały dzięki ofiarności wszystkich Parafian.

Uroczysta Msza święta to nie jedyny punkt świętowania 30-lecia naszej Parafii. Katecheta – Pan Krzysztof przygotował specjalną foto-kronikę, którą można zobaczyć w pierwszej części naszego kościoła. W ciągu roku będą zapewne jeszcze inne wydarzenia upamiętniające powstanie naszej Parafii. Chwała Bogu!