KOŚCIÓŁ ZGROMADZONY WOKÓŁ SWOJEGO BISKUPA

Dwa dni obecności Biskupa Koszalińsko – Kołobrzeskiego w naszej wspólnocie parafialnej obfitowały w szereg spotkań z bardzo dobrą, modlitewną i radosną atmosferą i wzajemnym zrozumieniem tego dobra, jakim jest Kościół. Dlatego wizytacji biskupiej z pewnością nie można utożsamiać z jakimś suchym instytucjonalnym systemowym sprawdzeniem przez przełożonego, czy „wszystko dobrze działa”.

Tak bowiem dzieje się w korporacjach, w których jedynym celem jest finansowy zysk. W Kościele natomiast chodzi m.in. o wzajemne umacnianie w wierze, nadziei i miłości na drodze do zbawienia. Stąd wielka wdzięczność Bogu za to spotkanie Pasterza Diecezji z tą jej cząstką, jaką jest nasza Parafia.

W niedzielny poranek (12 listopada) punktualnie o godz. 8.00 Biskup Zbigniew Zieliński przekroczył próg naszego kościoła parafialnego powitany przez Księdza Proboszcza przewidzianym na tę okoliczność kanonicznym rytuałem. Po procesjonalnym przejściu do prezbiterium, Ksiądz Proboszcz przedstawił Biskupowi krótki rys historyczny naszej Parafii połączony z podsumowaniem działalności administracyjno-duszpasterskiej w ostatnim okresie.

Ksiądz Biskup był obecny podczas Mszy świętych i przewodniczył Eucharystii o godz. 10.00. Wówczas Pasterza naszej Diecezji przywitali przedstawiciele Rady Duszpasterskiej – Państwo Wójtowiczowie. Na zakończenie Biskup Zbigniew poświęcił książeczki dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.

Po Mszy św. o godz. 12.00 podczas uroczystego obiadu w salce parafialnej Ks. Biskup spotkał się z przedstawicielami Rad Duszpasterskiej i Parafialnej. Łącznie było to około 30 osób. Korzystając z tej okazji Ksiądz Proboszcz w kilku słowach przedstawiał każdego z osobna.

O godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia w kościele rozpoczęło się spotkanie Biskupa Zbigniewa z grupami duszpasterskimi. Prawie wszystkie ławki były zajęte. Przedstawiciele zaprezentowali Księdzu Biskupowi swoją wspólnotę. To spotkanie pozwoliło chyba wszystkim uczestnikom uświadomić sobie, że wspólnoty są dość pokaźną częścią obdarzoną różnymi charyzmatami, ale działającą dla dobra Kościoła i na większą chwałę Bożą.

 

 

 

Drugi dzień wizytacji (poniedziałek, 13 listopada) to spotkania w szkołach i w nadleśnictwie. O godz. 10.00 Ksiądz Biskup w towarzystwie Księdza Proboszcza rozpoczął wizytę w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie uczniowie przygotowali dla swojego Gościa krótki występ artystyczny oraz prezentację multimedialną.

Po godz. 11.00 Biskup Zbigniew pojawił się przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Tu przywitała Go Pani Dyrektor ze współpracownikami oraz przedstawicielem Rady Rodziców. W budynku warsztatów zawodowych, Ksiądz Biskup, odwiedzając poszczególne sale, mógł jednocześnie poznać kierunki zawodowe, w których kształci się młodzież.

 

W budynku internatu odbyło się spotkanie przy kawie i herbacie, do którego dołączyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Ksiądz Biskup podkreślał, że jest to pierwszy raz, gdy podczas Jego wizyt w szkole uczestniczą przedstawiciele z samorządu uczniowskiego.

O godz. 12.30 Ksiądz Biskup odwiedził Nadleśnictwo, gdzie podjął Gościa Nadleśniczy – Pan Janusz Szreder. Tematów do rozmowy nie brakowało, ponieważ Biskup Zbigniew był swego czasu Duszpasterzem leśników. Nadleśniczy opowiedział Księdzu Biskupowi m.in. o atrakcjach znajdujących się na obszarze Nadleśnictwa.

Obiad w domu parafialnym był ostatnim punktem wizytacji Biskupa w naszej wspólnocie parafialnej. Dziękujemy Bogu i Księdzu Biskupowi za to wydarzenie, za umacniające nas słowa podziękowania i zachęty.